Vertrouwenspersoon

Maak kennis met de vertrouwenspersoon van N.S.V. Nota Bene: Shirley van der Laan.

U kunt terecht bij de vertrouwenspersoon indien u een probleem ervaart met het bestuur of met de vereniging. De vertrouwenspersoon kan een luisterend oor bieden, helpen en eventueel een schakel zijn tussen het bestuur en het lid dat een probleem ervaart.

Contact opnemen met de vertrouwenspersoon is mogelijk via vertrouwenspersoonNB2122@gmail.com.

Om uw privacy te waarborgen, heeft enkel de vertrouwenspersoon toegang tot dit e-mailadres. De vertrouwenspersoon zal enkel en alleen het bestuur informeren indien u dat zelf wilt en daar toestemming voor geeft.