OLAHW: Andrea Esteves Gaspar

395 395 N.S.V. Nota Bene

Waarde lezer, Wat een eer om een stukje te mogen schrijven als oud-lid over mijn tijd bij N.S.V. Nota Bene. De opleiding notarieel recht ging uiteraard gepaard met een lidmaatschap bij N.S.V. Nota Bene. Al moet ik toegeven dat mijn lidmaatschap vooral kwam op aandringen van mevrouw Beens en mevrouw Van Haaren, waar ik hen…

lees meer

OLAHW: Thomas Massee

640 427 N.S.V. Nota Bene

Waarde lezer, Het is mij een waar genoegen dat ik voor u een stuk mag schrijven voor de rubriek ‘Oud-leden aan het woord’. Nog niet al te lang geleden was het mijn taak om als Praeses van het 59e bestuur reünisten achter de broek te zitten voor het schrijven van een bijdrage. De collegebanken heb…

lees meer

OLAHW: Mark Perlot

512 512 N.S.V. Nota Bene

Waarde lezer, Toen ik in 2005 een stukje tekst aanleverde voor de Lustrum Almanak ter ere van het IXe lustrum van N.S.V. Nota Bene stelde ik me in die tekst al voor hoe het zou zijn als ik tien jaar later gevraagd zou worden om nog eens iets te schrijven voor N.S.V. Nota Bene, de…

lees meer

OLAHW: Patricia Konings

1024 683 N.S.V. Nota Bene

Toen ik gevraagd werd als reünist een stukje te schrijven heb ik meteen ja gezegd. Ik heb goede herinneringen aan mijn Nijmeegse tijd en Nota Bene. In mijn doctoraal Notariaat, we hebben het over 1984/85, zwaaiden professor Luijten en mevrouw professor Meijer de scepter.  In de collegebanken was een strikte plaatsbepaling. De oudstejaars studenten zaten…

lees meer

OLAHW: Bente van ’t Sant

709 1024 N.S.V. Nota Bene

Waarde lezer, Wat een eer om een stukje te mogen schrijven over mijn studententijd, en in het bijzonder mijn tijd als lid bij N.S.V. Nota Bene. Vier maanden geleden heb ik pas afscheid genomen van mijn studententijd, maar inmiddels ben ik al helemaal geïntegreerd in het werkende leven als kandidaat-notaris bij Dirkzwager. Ik neem u…

lees meer

OLAHW: Thea Sperling

846 1024 N.S.V. Nota Bene

Toen ik in 1986 begon met de Notariële Studierichting, was ik van plan me niet anders te gedragen dan in de twee daarvoor liggende jaren: hard studeren en geen tijd verliezen aan contact met medestudenten. Bij massaal gevolgde colleges kon je je in anonimiteit verschuilen, maar het clubje notariële studenten was daarvoor te klein. De…

lees meer

OLAHW: Michael Shousha

945 710 N.S.V. Nota Bene

Waarde lezer, Het is mij een waar genoegen om u middels deze weg wat te mogen vertellen over mijn persoonlijke ervaringen gedurende mijn studententijd. Aangezien mij gevraagd is om u te voorzien van enkele ‘tips’, zal ik u (naast een aantal persoonlijke (levens)ervaringen) als alwetende wijsgeer voorzien van enkele ‘adviezen’. Er zijn weinig verenigingen waar…

lees meer

OLAHW: Kristel Beens

377 613 N.S.V. Nota Bene

Waarde lezer, Toen ik werd gevraagd door mevrouw de Praeses om een stukje te schrijven in de rubriek ‘Oud-leden aan het woord’, leek mij dit uiteraard erg leuk. Hoewel het kortgeleden is dat ik ben afgestudeerd, zal ik u proberen mee te nemen in mijn avonturen met N.S.V. Nota Bene. Net zoals velen ben ook…

lees meer

OLAHW: Jeske de Kort

686 1024 N.S.V. Nota Bene

Het zal u niet verbazen dat ook ik, als oud-lid, dierbare herinneringen koester aan de tijd die ik doorbracht onder de brede noemer N.S.V. Nota Bene. In het bijzonder mijn deelname aan het 51e bestuur kan ik hier niet onvermeld laten, net als die in het bestuur van het Landelijk Notarieel Studentencongres 2012. Dit alles…

lees meer

OLAHW: Nick de Roder

674 1024 N.S.V. Nota Bene

Geachte leden, Het was zondag 19 augustus 2012. Met een veel te gebruind gezicht en angstzweet op mijn rug en voorhoofd fietste ik naar het ABN Amro gebouw aan het Keizer Karelplein. Daar stonden de mentormama’s op mij en de rest van mijn introgroepje te wachten.  Mijn mentormama’s waren actief lid bij N.S.V. Nota Bene…

lees meer