OLAHW: Iris Hitz

859 1024 N.S.V. Nota Bene

Waarde lezer,

Met veel genoegen mag ik een bijdrage leveren aan de rubriek ‘oud-leden aan het woord’. Alweer 9 jaar geleden werd ik lid van Nota Bene en daar heb ik nooit een moment spijt van gehad. Meteen vanaf het begin voelde ik me al welkom en na mijn eerste jaar besloot ik actief een bijdrage te willen leveren aan deze mooie vereniging. Ik heb aan verschillende commissies deel mogen nemen en in het verenigingsjaar 2016-2017 had ik de eer om als ab-actis in het bestuur plaats te mogen nemen.  

Als ik aan hoogtepunten uit mijn studententijd denk, hoort het bestuursjaar er zeker bij. Het contact met de leden, organiseren van activiteiten en komen op plekken waar je normaal gesproken niet zou komen: een echte toevoeging aan mijn studententijd. Niet alleen mijn bestuursjaar zou ik als een hoogtepunt benoemen. Ook aan de studiereizen naar Madrid en Singapore, de eindeloze Algemene Ledenvergaderingen, het met zijn allen zingen van “Het Kandidaatje” en de opgebouwde contacten denk ik met veel plezier terug. Een hele rij almanakken gevuld met geweldige herinneringen prijkt in mijn boekenkast. Ik kan overigens het cliché bevestigen: de mensen die ik in mijn tijd bij Nota Bene heb ontmoet zie en spreek ik nog steeds regelmatig. 

Inmiddels ben ik met veel genoegen werkzaam in het notariaat bij Notariskantoor Barbara van Kampen en ik heb met enige regelmaat plezier van mijn opgedane contacten bij Nota Bene. Mijn tip aan (aspirant)leden: stop met afwachten en neem zelf het heft in eigen handen om van uw studententijd een onvergetelijke ervaring te maken. Hierbij kan een actief lidmaatschap bij Nota Bene echt niet ontbreken. 

Met notariële groet, 

Iris Hitz