OLAHW: Ruben Martens

1000 715 N.S.V. Nota Bene

Waarde lezer, 

Dat ik na een kleine anderhalf jaar na afstuderen al gevraagd zou worden om u te verblijden met mijn bijdrage aan ‘OLAHW’ had ik niet voorzien, noch mogen hopen. Te meer omdat ik mezelf met mijn 26 jaren allesbehalve oud voel en ik nog veelvuldig te zien ben op de website, maar ik begrijp waar het verzoek vandaan komt. Het scriptietraject en de eerste negen maanden werkzaam als kandidaat-notaris bij NautaDutilh N.V. voelen namelijk als een snelkookpan voor het opdoen van ervaring en verdere levenswijsheid. Het verzoek van uw charmante Praeses hield dan ook vooral in om deze ervaringen met de leden van de N.S.V. te delen, samen met de ervaringen opgedaan in mijn (precies lang genoeg durende) studententijd. 

Ik zal u niet te veel vermoeien met details van mijn studieloopbaan, maar om mijn tips wel enige vorm van autoriteit mee te geven zal ik mijn studieloopbaan kort voor u samenvatten. Ik ben in 2012 begonnen met Recht- en Management, maar als u dacht dat Notarieel recht soms stoffig kon zijn, probeert u eens de organisatietheorieën van IBK1 uit uw hoofd te stampen. Uiteraard respect als u het wel kunt. Na dit ambitieuze maar drukke jaar ben ik overgestapt naar Notarieel recht, waar de hoorcollegedocenten in 2013/2014 overigens niks van gemerkt hebben. Nadat ik daarna nog drie jaren gestreden heb om het gemis van studiepunten B2 op te poetsen, belandde ik in 2017 in de masterfase. Daar kwam ik erachter dat het wegwerken van vele liters bier gelukkig niet dezelfde negatieve invloed heeft op ambitie en intellect als op lichaamsgewicht en spaarrekening, want ik besloot zowel in het notariële als fiscale recht te gaan afstuderen. De universiteit hielp halverwege nog een handje door te besluiten dat dit op straffe van nietigheid ook nog nominaal moest, waarvoor dank. Dit resulteerde er namelijk in dat ik één dag voor mijn medestudenten dhr. Streutgers en dhr. Theunissen mocht afstuderen, waar ik ze tot in het einde der tijden aan zal blijven herinneren. 

Met het begin van mijn masterfase begon ook pas mijn tijd bij Nota Bene. Daar waar mijn focus eerst lag bij allerlei andere studentenverenigingen, werd ik in zeer korte tijd actief bij de N.S.V. betrokken. Door onder andere het tomeloze enthousiasme van het toenmalige bestuur mocht ik helpen bij zowel het symposium als het lid maken van ‘de grootste lichting ooit’ als scherprechter. Wat ik vooral leuk vind aan Nota Bene, maar over het algemeen ook aan het notariaat, is dat wij vaker dan eens de vreemde eend in de bijt zijn. Waar de gemiddelde rechtenstudent Nederlands recht studeert en bij de JFV gaat, specialiseert de notariële student zich al vroeg en zoekt daar het uitstekende gezelschap bij. Ook in mijn werkzame leven kenmerkt de positie van ‘de notario’ zich net iets uit het geijkte midden, maar daardoor in een heel prettig gebied. De kunst is wel om je daar lekker bij te voelen en dat is iets waar Nota Bene ongemerkt sterk aan bijdraagt. Het notariële wereldje is niet zo groot en uw lidmaatschap maakt het automatisch nog wat kleiner, wat voor u als notario persoonlijk de wereld weer vergroot. 

Nu ik zoals wel vaker over al het woordenlimiet heen ben, zal ik eindigen met de gevraagde en beloofde tips. Ook al is de N.S.V. een prachtige vereniging, ervaring doet u in de breedste zin van het woord op als u uw wereld zelf verbreedt. Wees dus vooral ook actief bij andere verenigingen en buiten uw studie, want van een beetje kruisbestuiving van ervaringen is nog niemand slechter geworden. Loop zeker stages en werkstudentschappen, maar doe dat vooral als u er echt aan toe bent in een latere fase van uw studie. In het begin hoort u vooral te leren bij welke barman er gratis drank valt te scoren (uiteraard na COVID), waar de leukste DJ draait na 4 uur ’s nachts en bij welke vereniging of kroeg u zeker niet moet zijn om een leuke wederhelft te treffen. De leukste verhalen maakt u nou eenmaal niet om half drie ’s middags in de bibliotheek van de Universiteit. Maar vergeet vooral ook niet: “Nota Bene zal je leren hoe je beter leven kan“.  

 

Met notariële groet, 

Ruben Martens