OLAHW: Pieter Bisschop

1024 859 N.S.V. Nota Bene

Beste Lezer,

Al velen gingen mij voor en reflecteerden op eigen ervaringen met Nota Bene en studietijd. Ik stam nog uit de fotorolletjes-tijd. Zwart-wit wel te verstaan, getuige mijn bestuursfoto uit de vorige eeuw. Bij mij op kantoor lachen de jonge kandidaat-notarissen (mij) daar hartelijk om (uit).
Ik zal jullie daar niet mee lastigvallen.

Nota Bene draait niet om mij of jou, maar om ons.

Wie Nota Bene zegt, zegt Radboud Universiteit.
Wie Nota Bene zegt, zegt Luijten, Van Mourik, Verstraaten, Verstappen, Schols en (nog een) Schols en natuurlijk ook Roes en ga maar door. Professoren en docenten die niet boven de faculteit maar tussen de studenten en waar anders dan bij Nota Bene staan.
Nota Bene is een vereniging om te ontdekken.

Ontdek studiegenoten die je anders niet zou spreken. Omdat ze thuis blijven wonen of omdat ze bij Carolus lid zijn. Allemaal heel eng. Maar niet bij Nota Bene!

Ontdek bij Nota Bene dat een prof ook een mens is. Bier kan drinken en af en toe (live) een (raar) instrument kan bespelen. Dat een prof ook kan inleven, kan meeleven en kan meefeesten. En zelfs in Nijmegen het allerbeste langstlevendebal voor heel notariaat-studerend-Nederland kan organiseren.

Ontdek dat de notariële studie niet alleen om de theorie en de wetenschap gaat, en zeer zeker niet om akte aantallen en closings of tijdschrijven, maar dat het vak een ambt is. Een ambt dat eervol is en ook gaat om de mens achter de cliënt, om dienstbaarheid en om recht. Het notariaat is niet krom en niet vierkant, maar recht.
In het belang van veel meer dan de opdrachtgever alleen.

Ontdek de mens, het vak en het ambt.
Tijdens de studie, en te beginnen bij Nota Bene, maar zeer zeker ook daarna.

En neem ook al tijdens de studie een kijkje in de praktijk, tijdens een stage of als werkstudent.

Proef de sfeer op kantoor.

Ik ga er van uit jullie snel weer te treffen op de Nota Bene Reünisten Borrel.
Daar halen we weer persoonlijke herinneringen op, leggen de verbinding tussen studie en praktijk en enthousiasmeren we de studerenden. Vooral om (niet al te snel) af te studeren.

Met notariële groet

Pieter Bisschop