OLAHW: Christiaan van der Meer

1024 976 N.S.V. Nota Bene

Een doorsnee notarieel student ben ik niet geweest. Toen ik acht jaar geleden aan de rechtenopleiding begon, stond ik net als ieder beginnend rechtenstudent voor de “Nijmeegse keuze”: Rechtsgeleerdheid, Internationaal en Europees recht of toch Notarieel Recht? Europa was waar de keuzes zouden worden gemaakt en dus maakte ik de keuze voor Internationaal en Europees Recht, onwetend als ik toen was.

Tijdens mijn eerste jaar kwam ik er al snel achter dat Internationaal en Europees Recht niets voor mij was: de gedachte dat ik misschien jarenlang bezig zou zijn met lobbyen en het opstellen van wetgeving die er naar alle waarschijnlijkheid nooit door zou komen, zorgde ervoor dat ik zonder twijfel wilde wisselen naar een andere richting in de rechtenopleiding. Gelukkig was (en is) in Nijmegen het eerste jaar hetzelfde voor iedere richting. Meerdere wegen leiden naar Rome.

De keuze voor Notarieel Recht was voor mij rationeel ingegeven: de privaatrechtelijke vakken lagen mij veel beter dan de publiekrechtelijke vakken en daarnaast wilde ik niet een jaar weggooien aan publiekrechtelijke vakken waar ik later toch niks mee zou doen. Een nieuw kandidaatje was geboren.

Tijdens de stage die ik tijdens het schrijven van de masterscripties liep, kwam ik erachter dat meerdere wegen naar Rome leiden, maar dat Rome zelf ook weer naar meerdere wegen leidt. Ondanks dat Notarieel Recht een niche is, zijn er binnen het Notarieel Recht weer veel verschillende richtingen. De enige manier om daar achter te komen is door zelf te gaan kijken.

Maak dus tijd voor een stage, ga naar een kantoorbezoek of spreek eens informeel met een kandidaat. U zult zich verbazen hoeveel verschillende nieuwe wegen u ontdekt…