OLAHW: Benedict van Dam

400 600 N.S.V. Nota Bene

Terugkijkend op mijn Nota Bene-tijd?

Toen ik aankwam in Nijmegen ben ik begonnen met Nederlands Recht. Maar al gauw kwam ik tot de conclusie dat ik het civiele en fiscale recht het meest interessant vond. Ik heb toen met de studiegids in de hand gekeken hoe en of ik o.a. straf- en bestuursrecht kon vermijden.

Ook speelde mee dat ik alles wilde weten van het toen “Nieuw” Burgerlijk Wetboek. Dit was toen ik in 1991 begon ‘hot news’.

Ik kwam uit bij Notarieel Recht en ben gaan kijken bij het befaamde introductiecollege van prof. Van Mourik destijds in café Trianon. Ik was meteen overtuigd dat ik moest switchen.

Ik ben meteen lid geworden van Nota Bene (ik woonde toevallig met de toenmalig praeses in een studentenhuis). Ik voelde mij meteen thuis. De afstand tussen de hoogleraren en docenten was via Nota Bene erg klein. Nota Bene was destijds een hechte club en ik heb met een aantal vrienden “gelijk op” kunnen studeren.
In ‘96/’97 ben ik bestuurslid (assessor) geweest en later nog voorzitter van de Stichting Nijmeegse Notariële Congressen. Hiermee heb ik bestuurlijke ervaring op kunnen doen.

De woensdagochtendcolleges waren het drukstbezocht. Niet alleen vanwege de soms hilarische colleges van Van Mourik en Verstraaten, maar ook om elkaar op te zoeken, te lunchen en aantekeningen uit te wisselen.

Ook tijdens de notariële beroepsopleiding was er veel contact tussen de Nota Bene’s. Tot op de dag van vandaag het ik nog regelmatig contact. Ik kom graag terug in Nijmegen. Op uitnodiging van prof. Roes (een Nota Bene-vriend!) heb ik het gastcollege Kadaster mogen geven.

Als Nota Bene hoogtepunten kijk ik graag terug op de ‘studie’ (=café) reizen naar Keulen, Londen en Wenen, maar vooral op het Landelijke Notariële Studenten Congres in Nijmegen en het “Langstlevendebal” (met missverkiezing!). Na de goedkeuring van het nieuwe erfrecht (o.a. wettelijke verdeling) dat door ‘Nijmegen’ uiteindelijk wet is geworden, is er uitbundig feestgevierd met gesponsord bier en een live optreden van prof. Van Mourik. We hebben hiermee De Telegraaf gehaald!

Bij Nota Bene heb ik geleerd: “Work hard, play hard!”.

Benedict van Dam

Nota Bene 1992 – 1998