OLAHW: André van Hoepen

768 1024 N.S.V. Nota Bene

Op de warme avond van 1 september 2010 keek ik op de eerste verdieping van café Vivaldi aan de Waalkade (jawel, het café bestaat nog steeds) hoe de zon langzaam in de Waal zakte. Al staande op dat kleine balkon hoorde ik op de achtergrond het geroezemoes, dat verstomde door het bekende gebulder van de pedel. Op die avond zou het 50ebestuur der N.S.V. Nota Bene gewisseld worden voor, logischerwijs, het 51ebestuur. Als praeses had ik de eer en het genoegen om in dat 51ebestuursjaar aan het roer te staan van onze vereniging.

In dat jaar heb ik enorm veel geleerd. Speeches schrijven, deadlines halen en deze soms proberen te verzetten (via deze weg nogmaals excuses aan de oud-assessoren Eri Saito en Bas van Dijk), omgaan met weerstand, kritische leden in beweging krijgen, verantwoordelijkheid nemen en gezamenlijk plannen bedenken en uitvoeren. Dat ik nog zeer regelmatig mijn oud-bestuursgenoten tref, bewijst denk ik dat het bestuursjaar een band schept.

Ook buiten het bestuursjaar 2010-2011 gebeurden er veel zaken die het vermelden waard zijn. De landelijke feesten, het geweldige idee van enkele oud-leden en ondergetekende om na een landelijk feest de binnenstad van Amsterdam in te trekken. De Nota Bene das, het besmette woord “gezellig”. Een landelijk hockeytoernooi in Groningen, het LNSC in Nijmegen en de goede band met leden van het Centrum voor Notarieel Recht. Mijns inziens was, en is, het uniek wat zich in en rond Nota Bene afspeelt. Ieder lid van Nota Bene bouwt mee aan de verdere ontwikkeling van de vereniging en men zoekt elkaar ook op buiten activiteiten. Ik hoop van harte dat dit de komende jaren zo zal blijven.

Na mijn studentenjaren in Nijmegen (notarieel recht gecombineerd met een fiscale master) ben ik vandaag de dag werkzaam in de mooie praktijk van PwC Legal. Geen notariskantoor, maar een adviespraktijk in de sector van familiebedrijven. Een omgeving waar civiel en fiscaal (notarieel) recht hand in hand gaan. Naast mijn werkzame leven bij een ‘big four’ speler, ben ik ook druk in de weer met het schrijven van een proefschrift.

Nota Bene heeft mij veel gebracht, zoiets realiseer je jezelf veelal als iets voorbij is, dat geef ik grif toe. Zoals gezegd een stroom aan mooie herinneringen waarbij vriendschappen zijn gesloten voor het leven. Zoals u allen weet: een beetje genot is ook genot. Maar één tip: maximaliseer dat genot! Nota Bene was onmiskenbaar onderdeel van die geweldige tijd!

André van Hoepen