Gerrits & van Gulick – Sponsor van de maand december!

1024 379 N.S.V. Nota Bene

Sinds een aantal verenigingsjaren is Gerrits & van Gulick Notarissen jaarlijks sponsor van de maand. Zo ook dit jaar, in de drukste maand van het jaar voor ons kantoor: december.

Een aantal weken geleden heeft u ons promotiefilmpje kunnen zien omtrent onze nieuwe identiteit. Heeft u dit nog niet gezien? Het is terug te vinden op het Instagram account van N.S.V. Nota Bene.

Met ons team van juristen bieden wij vergaande expertise op alle notariële rechtsgebieden. Door onze samenwerking met diverse relaties en een groot zakelijk netwerk kunnen wij de juridische behoeften van cliënten vervullen. Zelfs wereldwijd staan wij hen terzijde.
Onze cliënten bestaan zowel uit particulieren als uit grote en middelgrote ondernemingen en organisaties. We bouwen veelal sterke, langdurige relaties op met onze cliënten als partner van generaties. Wij staan dan ook dag en nacht voor hen klaar om, dikwijls complexe, juridische vraagstukken efficiënt op te lossen.
Het doel van Gerrits & van Gulick Notarissen is de juridische dienstverlening continu aan te passen aan de eisen van de tijd en de constant veranderende wereld. Hiermee willen wij de verwachtingen van onze cliënten overtreffen. Wij zijn vooruitstrevend en ambitieus.
Bij Gerrits & van Gulick Notarissen werken professionals, allen met een eigen achtergrond en opleiding. Wij zijn trots op dit toegewijd team van specialisten die allemaal hetzelfde doel nastreven: de hoogste kwaliteit leveren, waarbij onafhankelijkheid, onpartijdigheid en rechtszekerheid centraal staan.
Vandaar dat het verder opleiden van juristen (waaronder studenten die aan ons kantoor verbonden zijn) voor ons erg belangrijk is. Dit uit zich in de GVGN Academie.
Wij vinden het belangrijk dat onze academisch geschoolde professionals zich zowel professioneel als persoonlijk (blijven) ontwikkelen. Naast het GVGN Talentprogramma, is structurele verdieping en verbreding van kennis een speerpunt. Iedere academische professional bij GVGN neemt deel aan de GVGN Academie.

Bent u een derdejaars student die al een aantal notariële vakken heeft gevolgd, of bent u een masterstudent notarieel recht, en bent u op zoek naar een kantoor waarbij u veel praktijkervaring op kunt doen. Neem dan contact op met Renske van Kemenade (r.v.kemenade@gvgn.nl of via 06 10171462).

Of bent u reeds werkzaam in de praktijk als kandidaat-notaris, wij zijn altijd op zoek naar juridisch talent! Neem voor meer informatie contact op met Renske van Kemenade (r.v.kemenade@gvgn.nl of via 06 10171462).

Wij hopen u graag te zien bij het kantoorbezoek in het tweede semester!

Tot die tijd kunt u op de hoogte blijven van onze activiteiten door Gerrits & van Gulick Notarissen te volgen op LinkedIn.