COVID-19

COVID-19

COVID-19 PROTOCOL | N.S.V. NOTA BENE

N.S.V. Nota Bene heeft dit protocol opgesteld als advies voor haar leden voor het bijwonen van (digitale) activiteiten, het bezoeken van de bestuurskamer en het handelen naar aanleiding van een positieve test op COVID-19. Leden worden geacht zich te allen tijde te houden aan de regels die dit protocol voorschrijft. Daarnaast worden leden geacht zich te houden aan de richtlijnen van het RIVM tijdens activiteiten. N.S.V. Nota Bene gaat bij het maken van dit protocol uit van het gezonde verstand van haar leden en doet hierbij een beroep op de morele plicht van haar leden om verdere verspreiding van COVID-19 te voorkomen.

Fysieke activiteiten

Bij fysieke activiteiten zal een lijst van deelnemers worden bijgehouden. Op deze manier weet het bestuur wie er gecontacteerd moet worden indien een aanwezig persoon naderhand positief getest wordt op COVID-19. Fysieke activiteiten worden slechts georganiseerd indien N.S.V. Nota Bene deze kan inrichten naar de geldende richtlijnen van het RIVM.

Indien een deelnemer zich inschrijft voor een fysieke activiteit dient de deelnemer akkoord te gaan met de volgende regels:

 1. De deelnemer of een van zijn/haar huisgenoten heeft/hebben geen COVID-19.
 2. De deelnemer heeft geen klachten die passen bij COVID-19.
 3. De deelnemer heeft geen huisgenoten die naast milde COVID-19 klachten ook koorts of last van benauwdheid hebben.
 4. De deelnemer is niet tot 10 dagen voor de activiteit in nauw contact geweest (langer dan 15 minuten binnen 1,5 meter) met iemand die positief getest is op COVID-19.
 5. De deelnemer is niet tot 10 dagen voor de activiteit in een gebied geweest met een oranje of rood reisadvies.
 6. De deelnemer zal zich houden aan de richtlijnen van het RIVM (schud geen handen, houd 1,5 meter afstand van andere aanwezigen, hoest/nies in uw elleboog).
 7. Deelname aan de activiteit is op eigen risico.

Indien deelnemers zich niet aan de regels houden kan het bestuur de overtredende deelnemer naar huis sturen of beslissen om de activiteit vroegtijdig te beëindigen in het belang van de gezondheid van de aanwezigen.

Online activiteiten

Bij online activiteiten dienen deelnemers zich aan de richtlijnen van het RIVM te houden, zoals bijvoorbeeld het maximale aantal gasten dat thuis ontvangen mag worden. Indien een deelnemer zich niet aan de aanwijzingen van het bestuur en/of de commissie houdt dan kan het bestuur de overtredende deelnemer van de server verwijderen.

Bestuurskamer

Kom zoveel mogelijk alleen naar de bestuurskamer en volg bij het bezoeken van de bestuurskamer de richtlijnen van het RIVM en de regels van de universiteit.

Positieve test

Indien een persoon positief is getest op COVID-19 en in zijn/haar besmettelijke periode aanwezig is geweest bij een fysieke activiteit van N.S.V. Nota Bene, dan gelden de volgende richtlijnen:

 1. De positief geteste persoon dient het bestuur onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 2. De positief geteste persoon blijft te allen tijde anoniem.
 3. Het bestuur licht de personen in die aanwezig waren op de activiteit dat zij in aanraking zijn geweest met een positief geteste persoon en wijst hen op de flowchart van de universiteit (deze vindt u hier). Het bestuur treedt met de positief geteste persoon in overleg omtrent de inhoud van de mededeling.
 4. In geval van meerdere besmettingen op een activiteit wordt de universiteit daarvan op de hoogte gesteld