COMMISSIES

Activiteitencommissie

V.l.n.r.: mevr. Ermans, dhr. Onstenk, dhr. Van Gulick, dhr. Van de Put, dhr. Kamp, mevr. Kruit, dhr. Houberg, dhr. Maas, mevr. Geraats

After lustrumcommissie

V.l.n.r.: mevr. Ermans, mevr. Smeitink, mevr. Van Oijen, mevr. Dekker, mevr. Van der Meijden, mevr. Vullings, mevr. Geraats

Almanakcommissie

V.l.n.r.: mevr. Ermans, mevr. Timar, mevr. Muisers, dhr. Evers, mevr. McMillan, dhr. Van Brenk, mevr. Hendriks, mevr. Geraats.