Het Groot Dictee der Notariële Taal d.d. 3 februari 2021

150 150 N.S.V. Nota Bene