Het Groot Dictee der Notariële Taal d.d. 19 april 2023

150 150 N.S.V. Nota Bene