Bestuur Stichting Landelijk Notarieel Studenten Congres

1024 768 N.S.V. Nota Bene

Waarde lezer,

Met veel genoegen kijk ik terug op een geslaagd Landelijk Notarieel Studenten Congres in Utrecht, voor ons als organisatie van het eerstvolgende LNSC is dit namelijk een uitstekend uitgangspunt. Hoewel het LNSC Nijmegen pas in het voorjaar van 2019 plaatsvindt, zijn wij al druk bezig met de voorbereidingen: bezichtigen van locaties, het ontwerpen van ons logo, overdracht met het oud bestuur van onze stichting maar ook de overdracht met het bestuur van LNSC Utrecht (en zo zou ik nog wel even door kunnen gaan). Er is in ieder geval genoeg te regelen en te ‘besturen’, uiteraard doe ik dit niet in mijn eentje maar heb ik geweldige mensen aan mijn zijde.

Met trots stel ik u voor aan mijn collega-bestuurders van Stichting Landelijk Notarieel Studenten Congres Nijmegen: mevrouw van Rooij (Ab-actis), mevrouw Schuurman (Quaestor), meneer T. de Cooker (Externe) en mevrouw Viveen (Assessor). De samenwerking bevalt mij uiterst prettig!

Voor nu even genoeg, wij gaan weer bezig met alle voorbereidingen. Verdere informatie zal te zijner tijd bekend worden gemaakt via de bekende kanalen.

Met notariële groet,

Joop Renting
Praeses Stichting LNSC Nijmegen